Polityka prywatności | Jackdaw - Doskonała Świeżo Palona Kawa

Polityka prywatności sklepu internetowego jackdaw.pl

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w artykule 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), pragniemy poinformować:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Barbara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Coffee Trade Jacek Barbara z siedzibą w Lubinie, pod adresem: ul. Jastrzębia 6, 59-300 Lubin, NIP: 6921740309, REGON: 368854607.
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
  • za pomocą poczty elektronicznej: biuro@jackdaw.pl
  • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na podstronie: kontakt
  • za pomocą listu na adres magazynu Rzemieślnicza palarnia kawy Jackdaw.pl Coffee Roasters, Ul. Jastrzębia 6, 59-300 Lubin.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną do:
  • realizacji zamówienia,
  • utrzymania Twojego konta w sklepie (historii zamówień, uproszczenia zawierania i wykonywania kolejnych umów sprzedaży),
  • zapłaty za zakupy i udzielania rabatów,
  • umożliwienia skontaktowania się z Tobą w razie nieprawidłowości związanych z zamówieniem.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres IP,
  • informacja o lokalizacji (aby wysłać zamówienie na prawidłowy adres),
  • adres poczty elektronicznej (aby poinformować Cię o statusie zamówienia),
  • numer telefonu (aby ułatwić przekazanie zamówienia w najkrótszym czasie).
 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, zwiększania funkcjonalności serwisu internetowego, polepszania jakości świadczonych usług, umożliwienie dopasowania oferty do potrzeb klientów, a także inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzin serwisu internetowego,
 6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Obiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
 7. serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzin serwisu a także podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (np. firmy kurierskie) . Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych także po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń, w szczególności przed sądami i innymi organami lub jeżeli przepisy krajowe, unijne, prawa międzynarodowego obligują nas do tego.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, w szczególności do wykonania umowy oraz zaspokojenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnych.
 10. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
 12. Jackdaw.pl korzysta z plików cookies i podobnych technologii, żeby umożliwić Tobie logowanie, wyświetlać spersonalizowane reklamy oraz do monitoringu ruchu strony i statystyk odwiedzin. Pliki cookies to małe pliki tekstowe pobierane na komputer użytkownika, które mogą być używane do przechowywania informacji o użytkowniku i jego preferencjach. Pliki cookies w serwisie jackdaw.pl wykorzystywane są następujący sposób:
  • cookies sesyjne – podtrzymujące zalogowanie w sklepie jackdaw.pl oraz umożliwiające wypełnianie formularzy
  • cookies Google Analytics – zbierające statystki odwiedzin
  • cookies Google Adsense – wyświetlające spersonalizowane reklamy
  W serwisie jackdaw.pl znajdują się również wtyczki społecznościowe Facebook i Instagram, które mogą wykorzystywać pliki cookies. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.