Regulamin newslettera | Jackdaw - Doskonała Świeżo Palona Kawa

Regulamin usługi newsletter.

§1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Coffee Trade (zwanej dalej Jackdaw) NIP: 6921740309, z siedzibą w Lubinie, ul. Jastrzębia 6, 59-300 Lubin.
 3. Biuro Obsługi znajduje się w Lubinie, ul. Jastrzębia 6, 59-300 Lubin tel. 514 – 350 - 629, e-mail: biuro@jackdaw.pl

§2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Jackdaw na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.jackdaw.pl.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Jackdaw, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w punkcie 1.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§3

 1. Usługę newslettera można zamówić przez dokonanie poniższych czynności w sekcji newsletter na stronie jackdaw.pl:
  • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Jackdaw wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze Jackdaw”.
  • Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

§4

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyn, wypisać się z usługi newslettera.
 2. Użytkownik wypisuje się z usługi newslettera klikając przycisk „wypisz się” zamieszczony w każdym newsletterze lub poprzez przeslanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy biuro@jackdaw.pl.

§5

 1. Użytkownik może składać rekalamacje na działanie usługi newslettera. Reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@jackdaw.pl.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Jackdaw.
 3. Jackdaw rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§6

 1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w korespondencji z Jackdaw lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po rejestracji pkreślonej w § 3, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§7

 1. Dane podane przy zawarciu umowy o Newsletter mogą być automatycznie przetwarzane do tworzenia profili w celach marketingowych.
 2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w sekcji Polityka prywatności na stronie Jackdaw.pl.